Araba,  Editörün Favorisi,  Yaşam Tarzı

Otomotiv Sektörünün Ülkemizde Yeri ve Önemi

 

 

Otomotiv endüstri sektörü, ekonominin öteki rakip sektörleri ile olan çok yakın ilişkisi sebebiyle sanayileşmiş ülkelerde “ekonominin lokomotifi” olarak tanınmaktadır. Otomotiv endüstrisi, demir-çelik, petrokimya, turizm, altyapı ve inşaat ile ulaştırma ve ziraat sektörleri ile direkt ilişkisi bulunmaktadır. Bundan dolayı otomotiv sektörüne ilişkin olarak yapılacak tüm planlamaların, çalışmaların düzenlemelerin, alınacak kararların ekonominin geniş bir kesimini doğrudan ya da dolaylı etkileme gücüne haiz bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu anlamda, otomotiv sanayisi ülke sanayisinin gelişmesinde kritik bir rol üstlenmektedir.

 

 


Otomotiv sektörü global piyasa mal ihracatında da üst sıralarda yer almakta ve sanayileşmiş ülkelerin odak sektörlerinden birisi olmaya devam etmektedir. Teknolojik gelişmeler ile değişen üretim-tüketim tercihleri, sektörde Ar-Ge ve tasarım çalışmaları ile hızlı bir şekilde piyasanın güçlenmesi masraflarının artması ve artan rekabet, şirket birleşmelerini ve otomotiv sektörünün önem ve kıymetini artırmaktadır.
Benzer üretim ve ihracat yapısına haiz olduğumuz ülkelere göre rekabet avantajına haiz ülkemizde otomotiv sektöründe Ar-Ge ve tasarım çalışmalarına öncelik verilmesi gerekliliği açıkça bellidir. bu yüzden ülkemizin de makroekonomik amaçlarına ulaşması açısından ilk sıralarda değerlendirilen sektörler içinde sayılan otomotiv sektörüne strateji ve eylem planı hazırlık çalışmaları desteği verilmeye başlanmıştır Onuncu Kalkınma Planı dâhilinde de imalat sanayiinde dönüşüm başlığı altında otomotiv sanayisinde, tedarik zincirini kapsayan, tasarım/Ar-Ge, üretim ve satış marketing süreçleri tümünün yurt içinde geliştirilmesi sağlanarak, katma değerin ve çevreye duyarlı yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik desteklerin artırılması öngörülmektedir. Bütününün yurt içinde geliştirilmesi sağlanarak, katma değerin ve çevreye duyarlı yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik desteklerin artırılması öngörülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir