• Giyim

    Kültürel Bir Kimlik Olarak Giyim Modasi

    Giysiler,farkli kültürden insanların giyim ve kuşamina göre verdiği toplumsal nokta ve yeri temsil edebilmektir. Daha doğrusu kültürün maddileşmiş bir sembolü olan giysi kavramı kültürel farklılığın dışavurumu yada siyasal kimliklerin vurgusu olarak ortaya çıkmış …